جلد روزنامه های ورزشی پنج شنبه؛ قلعه نویی علیه اقای ایکس!

24 دی 1394 ساعت 7:01

روزنامه گل از قول امیر قلعه نویی نوشته آقای ایکس ما را سکته داده روزنامه ایران ورزشی نوشته در استقلال هر کسی زورش بیشتر است بیشتر پول میگیرد!


به گزارش سرویس ورزشي تفتان ما،
  12b9ec92b0cfb959bf1eae43d9e2bc09_920_53849ee05148768715d18f4673d98e314eb_920_538204c0bf9420cf535d9d47de9ac462425_920_53863938e91d82ff80c09cea6a1cd21ea58_920_538e2c6afcf163564a5a6c7073b54d07ee5_920_538c9a0865f89dc7f021391e989e27db7ff_920_538b4b687d71c1506e5a7d99a758a7688b4_920_53848882920303423399726b5c560b6a33e_920_538
انتهای پیام/ راه دانا


کد مطلب: 424274

آدرس مطلب: http://www.taftanema.ir/news/424274/جلد-روزنامه-های-ورزشی-پنج-شنبه-قلعه-نویی-علیه-اقای-ایکس

تفتان ما
  http://www.taftanema.ir